Skip to main content
A la tarda ens hi posem a les 15:00

AICO Notícies

AJUTS PREE

Aquesta presentació explica molt be a quins ajuts de rehabilitació d'edificis, en el marc del RD 737/2020, es pot optar quan surti publicada la convocatòria. 201026_ajuts_pree_resum_icaen.pdf1.11 MB03/11/2020, 12:32

GUIA COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS

Arran de la publicació del RD 736/2020, de comptabilització de consums individuals en edificis plurifamiliars, l'IDAE ha elaborat aquesta guia que aclareix els procediments. guia_de_contabilidad_de_consumos_individuales_calefaccion_rd736_2020.pdf2.94 MB03/11/2020, 12:23

CERTIFICAT DESPLAÇAMENT LABORAL

Aquest model de certificat és en format word per poder fer-hi les modificacions oportunes i personalitzar-lo amb el vostre logo. El document va adreçat principalment als treballadors de les empreses instal·ladores (règim general i autònoms) certificat_desp_empresa_20201030.docx12.83 KB30/10/2020, 09:23

Certificat autoresponsable de desplaçament

Aquest és el model de certificat a utilitzar en cas d'haver de sortir entre les les 22.00 h i les 06.00 h o en cap de setmana des de les 6 del matí de divendres fins les 6 del matí de dilluns. És important acompanyar-ho d'algun document acreditatiu com pot ser una ordre de treball, sol·licitud de servei per part del client,... certificat_autoresponsable_desplacament.pdf60.02 KB26/10/2020, 16:07

GUIA-BT-17

Interruptor de control de potència. itc-bt-17_guia_e_sep_20_r2.pdf193.99 KB21/10/2020, 12:06

SUBVENCIONS SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÈRMICA, BIOMASSA

Ha sortit publicada la convocatòria de subvencions de l'IDAE per Catalunya. Dies enrere ja van sortir les bases. Trobareu la convocatòria a: fotovoltaica_biomassa_eòlica_boe-b-2020-31552.pdf182.64 KB28/09/2020, 09:02 tèrmica_boe-b-2020-31549.pdf200.44 KB28/09/2020, 09:03

ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA DE REFRIGERANTS

actualització de la Guia de Refrigerants A2L realitzada conjuntament per CONAIF, AFEC i CNI. Aquesta guia resulta útil tan per empreses instal·ladores i mantenidores del RITE com per empreses frigoristes, on es pot trobar un resum en quant al càlcul i aplicació de les instal·lacions, conjuntament amb una sèrie de preguntes freqüents al respecte. Les actualitzacions fan referència a: Incorporació d’un nou exemple de càlcul en aplicació comercial amb equip autònom partit (local de categoria A) Nova pregunta freqüent relacionada[...]

Continua llegint

GUIA D'APLICACIÓ DEL DB-HE 2019

Ha sortit publicada la Guía d'aplicació del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia del CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ (DB-HE 2019) guia_aplicacion_dbhe2019.pdf2.11 MB03/09/2020, 17:11

COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS EN INSTAL·LACIONS CENTRALITZADES DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

real-decreto-736_2020-de-4-de-agosto_comptabilització_consums.pdf336 KB07/08/2020, 09:21 contabilizacion-de-consumos-individuales-en-ite_1.pdf255.17 KB07/08/2020, 09:22 anexo-ii-certificado-de-exclusion-de-la-obligacion-de-instalar-sistemas-de-contabilizacion-individualizada.docx47.32 KB16/09/2020, 12:24 anexo-iii-modelo-del-presupuesto.docx53.65 KB16/09/2020, 12:24 anexo-v-modelo-de-declaracion-responsable.docx41.29 KB16/09/2020, 12:24