Skip to main content
A la tarda ens hi posem a les 15:00

CONDICIONS ADESLAS 2024

L’asseguradora ADESLAS ens ha fet arribar les primes de renovació per el 2024 de la pòlissa de salut del nostre col·lectiu que hi tenim subscrita.
Com a diferencia en relació a exercicis anteriors, per el 2024 es creen diferents segments d’edat amb primes diferenciades:

  • De 0 a 54 anys, 47 €/mes
  • De 55 a 67 anys, 50 €/mes
  • A partir de 68 anys, 127 €/mes

Als preus anteriors s’hi ha d’afegir la cobertura dental que per el proper exercici tindrà un preu de  5,10 €/mes.