Skip to main content
El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

ELEE0109. Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Info

Què aprendràs?

Muntar, mantenir i reparar les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió compreses en l'àmbit del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.


 Nivell: 2


 Durada: 920 hores


 Quina feina puc fer?

  • 7510.1033 Instal·ladors electricistes en general.
  • 7510.1015 Instal·ladors electricistes d'edificis i habitatges.