Skip to main content
El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

ENAE0111. Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables

Info

Què aprendràs?

Realitzar operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques de petita potència, seguint els procediments establerts i instruccions d'un tècnic de nivell superior i complint les prescripcions de seguretat per a les persones, medi ambient i instal·lacions.


 Nivell: 1


 Durada: 540 hores


 Quina feina puc fer?

  • Ajudant de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
  • Ajudant de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • Ajudant de muntatge i manteniment d'instal·lacions eòliques de petita potència.