Skip to main content
El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

ENAE0208. Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques

Info

Què aprendràs?

Realizar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente. Estas actividades se realizarán bajo la supervisión de un técnico que posea el carné profesional en instalaciones térmicas de edificios (RITE).


 Nivell: 2


 Durada: 580 hores


 Quina feina puc fer?

  • 3131.1142 Tècnics de sistemes d'energies alternatives.
  • 7294.1010 Instal·ladors d'energia solar per canonades.
  • 7294.1032 Muntadors de plaques d'energia solar.
  • 7294.1021 Instal·ladors de sistemes d'energia solar tèrmica.
  • Mantenidor d'instal·lacions solars tèrmiques.
  • Muntador d'instal·lacions solars tèrmiques.