Skip to main content
El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

ELES0208. Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

Info

Què aprendràs?

Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos usos i instal·lacions, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.


 Nivell: 1


 Durada: 380 hores


 Quina feina puc fer?

  • Ajudant de l'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació.
  • Ajudant de l'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques.
  • Ajudant de l'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telègrafs.
  • Ajudant del muntador d'antenes receptores / televisió satèl·lits.
  • Operari d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
  • Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica.