Skip to main content
El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

ENAT0108. Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua

Info

Què aprendràs?

Realitzar el muntatge, posada en servei, operació i manteniment de xarxes d'abastament i distribució d'aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.


 Nivell: 2


 Durada: 450 hores.


Quina feina puc fer?

  • Manteniment de xarxes d'aigua.
  • Manteniment de xarxes de sanejament
  • Muntador de xarxes i instal·lacions de sanejament.
  • Muntador de xarxes d'abastament i distribució d'aigua. 
  • Operadors de manteniment en plantes de captació d'aigua.
  • Operadors de planta de tractament i depuració d'aigua general.
  • Operadors de sistemes de distribució d'aigua.
  • Operadors de captació d'aigua en general.
  • Operadors de planta de tractament d'aigües en general.
  • Operadors de tractament de plantes residuals.