Skip to main content
El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

IMAR0109. Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

Info

Què aprendràs?

Desenvolupar projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció, determinant les seves característiques, elaborant els plans, planificant i especificant el muntatge i protocols de proves, a partir d'un avantprojecte i d'acord a les especificacions tècniques, normes i procediments establerts, assegurant la viabilitat del projecte, la qualitat, la seguretat i el respecte amb el medi ambient d'aquestes instal·lacions.


 Nivell: 3


 Durada: 570 hores


 Quina feina puc fer?

  • Delineant projectista d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.
  • Planificador de muntatges d'instal·lacions de climatització i ventilaciópn-extracció.