Skip to main content
El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

ADGD0308. Activitats de gestió administrativa

Info

Què aprendràs?

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits en l'organització.


 Nivell: 2


 Durada: 880 hores.


 Quina feina puc fer?

 • 4111.1011 Empleats / des administratiu de comptabilitat, en general.
 • 4111.1011 Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
 • 4111.1011 Auxiliar administratiu de comptabilitat.
 • 4111.1011 Auxiliar administratiu de facturació.
 • 4122.1011 Empleats / des administratius comercials, en general
 • 4122.1011 Auxiliar administratiu comercial.
 • 4122.1011 Auxiliar de suport administratiu de compra i venda.
 • 4112.1012 Empleat / es administratiu de serveis de personal
 • 4309.1029 Empleats / des administratius, en general.
 • 4500.1019 Empleats / des administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats sota altres epígrafs. 
 • Auxiliar administratiu de les diferents administracions Públiques.