Skip to main content
El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

IMAI0108. Operacions de llauneria i calefacció-climatització domèstica

Info

Què aprendràs?

Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i / o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes. 


 Nivell: 1


 Durada: 480 hores.


 Quina feina puc fer?

  • Llauner instal·lador-manteniment.
  • 7221.1012 Llauners
  • 4221.1023 Instal·ladors de canonades, en general.
  • Manteniment de calefacció.
  • Manteniment de climatització.
  • Instal·lador manteniment de xarxes de reg i fonts decoratives.
  • Instal·lador manteniment de xarxes contra incendis.