Skip to main content
El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

ENAC0108. Eficiència energètica d'edificis

Info

Què aprendras?

Gestionar l'ús eficient de l'energia, avaluant l'eficiència de les instal·lacions d'energia i aigua en edificis, col·laborant en el procés de certificació energètica d'edificis, determinant la viabilitat d'implantació d'instal·lacions solars, promocionant l'ús eficient de l'energia i realitzant propostes de millora, amb la qualitat exigida, complint la reglamentació vigent i en condicions de seguretat.


Nivell: 3


Durada: 920 hores


Quina feina puc fer?

  • Gestor energètic.
  • Promotor de programes d'eficiència energètica.
  • Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis
  • Tècnic d'eficiència energètica d'edificis.

Parc Activitats Econòmiques C. Valls, 11 08500 Vic (Barcelona)