Skip to main content
El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

FORMACIÓ MÍNIMA NECESSÀRIA PER OBTENIR ELS CARNETS

Instal·lador/mant. Instal. Tèrmiques Edificis (ITE)

CarnetExàmenTitulacions admeses
No
Enginyers tècnics industrials.
Enginyers superiors industrials.
No
No
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat veure enllaç
Requisits
No
Amb experiència de 2.000 hores en total com a tècnic d'empreses instal·ladores o mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en edificis, durant els darrers deu anys.
No
Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció.

d'instal·lacions petrolíferes de categoría 1 (IP-I)

CarnetExàmenTitulacions admeses
No
Enginyers superiors industrials
Enginyers tècnics industrials epscialitat química, mecànica, electricitat, electrònica i tèxtil.
No
No
Sense cap titulació de les índicades i sense experiència: s'ha de fer el curs.
No
Sense cap titulació de les indicades, amb experiència demostrada mínima de 24 mesos com a oficial de 2ª en empresa instal·ladora d'instal·lacions petrolíferes.
Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor. Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectees d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció.
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés.
Enginyers tècnics industrials.
Enginyers superiors industrials.

Instal·lador Aigua

CarnetExàmenTitulacions admeses
No
Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i instal·lacions de fred, climatització i producció de calor en un centre amb conveni.
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés en un centre amb conveni.
Enginyers superiors industrials.
Enginyers tècnics industrials.
No
No
A partir del 26 de març de 2012 desapareix la figura del carnet d'instal·lador. No obstant l'anterior, la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials es continua realitzant pels professionals competents. La competència d'aquests professionals es pot obtenir mitjançant una determinada titulació que li reconeix,de forma directa, per poder actuar com instal·lador o bé després d'haver superat les proves que realitza el Departament competent

Instal·lador Gas IG-B

CarnetExàmenTitulacions admeses
No
Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor en un centre amb conveni.
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés en un centre amb conveni.
Enginyers superiors industrials.
Enginyers tècnics industrials.
No
Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor. FP1 branca construcció, especialitat gas.
No
No
Sense titulació o amb IG-C: s'ha de fer un curs.

Instal·lador Gas IG-A

CarnetExàmenTitulacions admeses
No
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés en un centre amb conveni.
Enginyers superiors industrials.
Enginyers tècnics industrials.
No
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés.
No
No
CQI-B (Carnet IG-B) amb dos anys d'experiència: s'ha de fer el curs.

Instal·lador elèctric Categoria Bàsica

CarnetExàmenTitulacions admeses
Enginyer Industrial
Enginyer Tècnic Industrial
Enginyer Tècnic de Telecomunicació
Enginyer de Telecomunicació
Enginyer en Electrònica
No
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat veure enllaç
Requisits

Instal·lador elèctric Categoria Especialista

CarnetExàmenTitulacions admeses
Enginyer Industrial
Enginyer Tècnic Industrial
Enginyer Tècnic de Telecomunicació
Enginyer de Telecomunicació
Enginyer en Electrònica

Certificat de manipulació de qualsevol càrrega de gasos fluorats

CarnetExàmenTitulacions admeses
No
Carnet o formació equivalent FRIGORISTA
No
No
Experiència de 2 anys anteriors al 2009 en empreses de fred, ITE o climatització: curs de 104 hores.
No
No
Amb experiència de 5 anys (anterior al 2009) en empreses instal·ladores de fred, ITE o climatització: s'ha de fer el curs de 24 h (PF1) i l'exàmen del PF2.
No
No
Amb carnet ITE o Climatització: s'ha de fer el curset de 24 h (PF1)

Certificat de manipulació de fins a 3 kg de càrrega de gasos fluorats

CarnetExàmenTitulacions admeses
No
Carnet Instal·lacions Tèrmiques en Edificis o Carnet Climatització
No
No
Sense cap titulació: curs de 300 h
No
No
Amb experiència mínim de 2 anys (anterior a 2009): curs de 104 h + examen programa formatiu 3B

Professional Frigorista

CarnetExàmenTitulacions admeses
No
Enginyer industrial, enginyer tècnic industrial o titulacions considerades competents.
No
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat veure enllaç
Requisits
No
No
Sense cap titulació: s'ha de fer el curs.