Skip to main content

Fins al 12 de setembre fem horari d'estiu

Sembla que visita el lloc com a convidat. Si us plau utilitzeu l'accés si disposa d'un compte o utilitza el registre per obtenir un compte.
Ja tens un compte? Identidica't aquí
Si no en tens en pots crear un aquí
Detalls de l'entrada
Demandes de feina
Escriu el document identificador (No es farà públic)
Dia més i any en format dd/mm/aaaa (per exemple 31/12/1996)
Adreça
Latitud
Longitud
Comença aescriure la teva adreça i espera a que google maps et proposi opcions. Després pots seleccionar la que més et convingui ;)
Afegir més
Potser afegir alguna imatge teva ajuda a que es vegi més la teva proposta ;)
D’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar ofertes i demandes de feina a la nostra borsa de treball. Les podem cedir a tercers quan sigui necessari per a la finalitat abans esmentada, per al compliment d’obligacions legals, per comunicats informatius i per oferta de productes i serveis.
Sembla que no té prou crèdits per publicar l'entrada. Feu clic en "_QQ_"Enviar"_QQ_" per gravar l'entrada en qualsevol cas com "_QQ_"Inactiva"_QQ_" o "_QQ_"Compra de crèdits"_QQ_" per gravar l'entrada i anar a la pàgina de "_QQ_"Compra de crèdits"_QQ_".